MÁME KOŤATA (VRH-U) S ODBĚREM ZAČÁTKEM LEDNA 2019

 

Koťata z naší chovatelské stanice, jsou vhodné nejen do chovu, ale také jako domácí mazlíci. Odběr koťátek je možný nejdříve po 13 týdnech od narození. Koťátka budou mít veškeré potřebné očkování a budou preventivně odčerveny. Po dohodě je možné koťata nechat také  očipovat (čipování je povinné nejen k chovu, ale také při překročení státní hranice). Všechny koťata budou mít svůj rodokmen a certifikáty o genetickém testování předků na nepřítomnost siamského genu.

Ceny koťat jsou stanoveny dohodou mezi chovatelem a kupujícím a odvíjí se podle momentální situace na trhu. Cena za kočičku může být o něco vyšší než za kocourka, stejně tak cena kotěte do chovu zpravidla bývá vyšší než cena za mazlíka. Koťátko je investice na 15 let, a vstupní cena je jen počátek výdajů, které s kočkou jsou. Snaha o podstatné snížení ceny kotěte je pro nás znamení, že příště se může šetřit na krmivu na úkor kvality anebo na veterinární péči.

 
 

 

 

 

 

ACTUALLY WE HAVE NEWBORNS (LITTER-U)

 

Kittens from our cattery are suitable for breeding and also just a pet. Kittens have to stay 13 weeks at the cattery. Kittens are double vaccinated, chipped, with anti-worm protection. All kittens get their own pedigree and certificates about negative colorpoint testing of parents.

Prices kittens are determined by agreement between the breeder and buyer and unfolds according to the current market situation. The price of females can be a bit higher than males, as well as a kitten for breeding price is usually higher than the price of a pet. Kitty is an investment for 15 years, and the input price is only the beginning of expense with the cat. Efforts to significantly reduce the price of a kitten is a sign to us that the next time you will save on food quality or health care.